replica watches for sale: fake hublot watches and replica cartier.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej W Ursusie - Artykuł 14
O nas


Czym jest klub

-Regulamin

-Skład zarządu

-Założyciele Klubu

-Historia Klubu

-Kontakt
   
Działalność

-Cele Klubu

-Artykuły

-Archiwum - spotkania

-Archiwum inne rzeczy
Artykuł 14
Witold Michałowski
-EUROPA TYLKO DO URALU

    Katalog RIFLESSI D'ORIENTE L' immagine della Cina nella cartografia europea zawiera wizerunki kilkudziesieciu map obejmujacych terytorium Chin.Eksponowane były w Trento w pamiętajacym XIII wiek Castello del Buonconsiglio na wystawie której otwarcie w dniu 12 grudnia 2008 r. zaszczycił swoją obecnościa przedstawiciel Państwa Srodka. Pierwsze wzmianki o Trento pochodza z pocżątku III wieku.Osade mieli założyć Celtowie.Mieli tu przywedrować z głebi Azji, znad Bajkału gdzie była ich kolebka.Nie jest naturalną granica pomiędzy Europą i Azją przebiegajaca po niezbyt regularnych uralskich grzbietach. Od prawieku doliny pomiedzy nimi podobnie jak i dorzecze Wołgi zamieszkują rózne ugrofinskie i tureckie narody. Ich elity jako dzikusów,pogan, białych kontrrewolucjonistów, sprzymierzeńców Hitlera, sojuszników wrogów Matuszki Rassji od wielu pokoleń władcy Moskwy poddawali eksterminacji. I poddają nadal. Obecnie za główne narzędzie służy alkohol.Skażony formaldehydem.Sprzedawany prawie za darmo.O tym,że Syberia jeszcze do końca XVII wieku jako Tataria Orientalis uważana była na całym ziemskim globie za chinska prowincję w szkołach Federacji Rosyjskiej się młodzieży nie naucza.W Chinskiej Republice Ludowej wprost przeciwnie.Takę wiedzę uzyskuje jednak conajmniej dziesieć razy więcej,zdrowych i zdolnych młodych ludzie wychowywanych w rodzinach nie obciążanych genetycznie alkoholizmem.Natomiast doskonale wiedżacych co nalezy rozumieć przez określenie NIERÓWNOPRAWNE TRAKTATY. Pierwszy zawarty w 1689 r.w Nerczynsku z wysłannikiem cara Rosji miał pochamować zbójecka aktywność zbrojnych band wyprawiajacych się w syberyjskie tajgi po drogocenne sobole futra.Dalsza ekspansja Rosji w kierunku Morza Ochockiego i Sachalinu wydała się być zablokowana.Dopiero 170 lat później car rosyjski wykorzystujac postępujacy upadek dynastii mandżurskiej wymusił traktat em w Ajguniu zawartym28 maja 1858 czasowe oddanie mu we władanie północnego dorzecza Amuru.
Następne traktaty polegały głównie na wręczaniu worków ze złotymi monetami chinskim ambanom których zobowiązan ich władcy nigdy nie traktowali powążnie.Dowody zachowują mapy.
Aleksander Dugin doradca premiera Putina jest z całą pewnością człowiekiem bardzo inteligentnym Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych publikujac bez komentarza jego stwierdzenie że w dzisiejszych czasach energetyka zastąpiła geopolitykę najwyraźniej przychyla się do tej opinii. Pisżący te słowa również.
Jednocześnie jednak ośmiełę się zaproponowąć aby wprowadzić do szerszego obiegu również takie pojęcie jak geopolityka rurociągowa. Spoczywa ona na 3 filarach.
EKONOMII, TECHNICE I GEOGRAFII. Do przemieszczenia z rejonów wydobycia czy jak kto woli pozyskania ropy naftowej u zarania dziejów stosowano transport juczny, który w miarę upływu wieków ustapił miejsca przewozowi w drewnianych beczkach. Jeszcze w pocżatkach XIX wieku w taki włąśnie sposob znad Morza Kaspijskiego w głąb Indii przewożono brunatne płynne złoto które płonęło wiecznym ogniem na ołtarzach wyznawcow Zoroastra.Wprawdzie bambusowe rurociągi układano w Chinach już kilkanascie wieków temu to na Zakaukaziu pierwszy naftowy rurociag z żeliwnych sztamowanych paskami ołowiu rur inż.Rozwadowski ulożył z Baku do Supsy na krótko przed wybuchem I Wojny Swiatowej a pierwszy europejski gazociag z Borysławia do Drohobycza powstał dopiero w 1912 r. O intensywności rozpowszechniania rurociagowego transportu zadecydowała ekonomia.Był wielokroć tańszy niż transport kołowy włącznie z zastosowaniem kolejowych cystern. Postęp techniki wyrażanej w możliwościach walcowania rur o coraz większych średnicach i rozwój technologii spawalniczych oraz zastowanie włąściwych materiałów izolacyjnych i tzw.ochrony katodowej umożliwił układanie rurociagów o średnicach obecnie już 52” czyli ca 1,5 metra a w niedalekiej przyszłości nawet do 2,5 m.Trwałóść tego rodzaju stalowych konstrukcji determinuje ...korozja.Ich projektanci zwyklę zakładają.,że będą sprawne przez okres do 50 lat.Oczywiście nie dotyczy to instalcji rurowych typu up stream w rejonach wydobycia.Ich żywotnośc zależy od zasobności eksploatowanych złóż węglowodorów.
 Prawdy te doskonale sa znane ekspertom GAZPROMU i działających na terytorium zajmowanym obecnie przez Federacje Rosyjską firm zajmujacych się eksploatacją pól naftowych.
  W dzisiejszych czasach każdy, dysponujący laptopem ma możliwoć korzystania z internetowych baz danych, i jest w stanie uzyskać wiele różnych informacji. Często jednak powoduja one w jego mózgu jedynie wielki zamęt. Zajmując się bezpieczeństwem energetycznym zmuszony byłem do posługiwałem się pewnymi uproszczeniami Warto chyba jednak zacytować opinię, jaką swego czasu przekazywał studentom dr Apoloniusz Zarychta (1899-1972), adiutant J. Piłsudskiego, szef II departamentu MSZ w II Rzeczpospolitej, wykładowca uniwersytetów w Krakowie oraz Lwowie, a po powrocie z kilkudziesięcioletniej emigracji do Brazylii, Uniwersytetu Warszawskiego. Miałem zaszczyt go znać. Był przyjacielem mojego ojca.Wielokrotnie na swoich wykładach powtarzał:  Państwo musi być rozpatrywane jako twór dziejowy. Tylko wtedy na podstawie studiów geograficznych - realnie ocenimy jego stan dzisiejszy i zaprojektujemy zmiany i potrzebne osiągnięcia w przyszłości. Mówiąc o dziejach – historii przede wszystkim będziemy się interesować dorobkiem ludzkim w dziedzinie opanowania energii.
Polska zajmując centrum kontynentu leży na płaskim i nizinnym pomoście pomiędzy energochłonnymi aglomeracjami Europy Zachodniej, a złożami płynnych i gazowych węglowodorów znajdującymi się na terytorium syberyjskiej kolonii Rosji, oraz b.republik sowieckich Azji Srodkowej, w basenach Morza Barentsa i Morza Kaspijskiego. Od zarania dziejów prawo pobierania opłaty za przesyłane czy przewożone przez terytorium na którym władał surowce i towary było niezbywalnym prawem każdego suwerena i znacząco rzutowało na stan jego finansów.W przypadku ropy naftowej i gazu ziemnego międzynarodowe regulacje prawne ze staro górno niemieckiego nazywane mytem zastępuje opłata za tranzyt lub za usługę transportową, lub przesyłową. Opłaty za udostępnienie zdolności przepustowej magistrali rurociągowej z całym jej wyposażeniem, stacjami pomp, tłoczniami gazu, parkami zbiorników, aparaturą pomiarowo-kontrolną etc. są przedmiotem negocjacji. Uwarunkowane tez są najczęściej również polityką.
Przestrzeń tranzytowa i rynek zbytu zawsze należały do dóbr narodowych.
Pomostowe czy jak kto woli tranzytowe położenie geograficzne powinno być jednym z kół zamachowych naszej gospodarki. Tak niestety nie jest Jesteśmy natomiast świadkami realizacji scenariuszy zadłużania Polski (kilkanaście razy większego niż za czasów Gierka) znaczącej redukcji potencjału przemysłu ciężkiego przy jednoczesnym maksymalnym liczonym w dziesiątki miliardów złotych rocznie drenowaniu finansów publicznych w ramach różnego rodzaju nie do końca przejrzystych operacji finansowych i półdarmowej wyprzedaży dóbr państwowych. Przestajemy być gospodarzem we własnym kraju. Wszelkiego rodzaju „dotacje”unijne pod różną postacią podlegają zwrotowi trafiając głównie do banków krajów starego jądra UE. Łączna wartość „zwrotów” będzie już wkrotce blisko dwukrotnie wyższa niż „dotacji'.Jeśli uznamy za trafne porównanie gospodarki jakiegoś kraju do żywego organizmu to znajdujące się na jego terytorium rurociągi ropy naftowej i gazu można porównać do układu zasilających ten organizm tętnic. Kontrolując je ma się przemożny wpływ nie tylko na gospodarkę energetyczną.
Budowa tranzytowych rurociągów jest znakomitym biznesem.POROZUMIENIE między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem RP o budowie systemu gazociągów miało jedynie charakter Listu Intencyjnego. Nigdy nie zostało ratyfikowane przez Sejm. Hanna Suchocka sprawujaca funkcje premiera w czasie gdy było przygotowywane i zawierane odmówiła zupełnie ostatnio (wrzesien 2011) udzielenia odpowiedzi jak je dzisiaj ocenia.Warto odnotować stanowisko byłego v-prezesa PGNiG Zenona Kuchciaka że w przypadku gazu ziemnego stawka przesyłowa powinna wynosić 6,98 zł za przesył 1000 m3 na 100 km. (RZECZPOSPOLITA z 19 grudnia 2007) Było to przeszło dwa razy wiecej niż wyliczył swego czasu prof.Cieślewicz podajac tą informacje studentom w trakcie wykładu na AGH Polski podatnik nadal jednak nie otrzymuje prawie nic za tranzyt gazu Nawet podatku VAT. Co podała GAZETA WYBORCZA Kuchciak kreowany przez tą samą gazetę na polskiego Jamesa Bonda rozpłynał sie w politycznym niebycie.Powierzono mu misje dyplomatyczną gdzieś bardzo daleko Skomplikowany mechanizm legislacyjno-traktatowy nadal maksymalizuje zyski GAZPROMU który obecnie nawet funduje stypendia dla polskich studentów.! Warto zapamiętać że Gazociąg Tranzytowy z którego odbieramy zaledwie 2,8 mld m3 gazu rocznie nie był potrzebny dla funkcjonowania naszego systemu gazowniczego Posiadaliśmy bowiem już wówczas dwa połączenia systemowe na granicy wschodniej. Podatnicy RP dofinansowali jego budowę łącznie kwotą rzędu 2 mld. PLN wliczając w nią przygotowania tzw. right of way, i odpowiedniej infrastruktury na 5 tłoczniach oraz przekroczeń cieków wodnych dla 2 nitek mimo,że ułożona została tylko jedna.Jest nieporozumieniem,ze prof Balcerowicz odgrywajacy w czasie zawierania gazowych kontraktow role eksperta nie zwrocił uwagi na fakt,że nie zadbano nawet o to aby rury zamówić w krajowej Hucie Ferrum. Zakupiono je w rurowni Ilwa ktorej właściciele sympatyzowali swego czasu z komunistyczna partią Włoch i u Mannesmana. Gdy jako przedstawiciel Agencje Techniki i Technologi w 1999 r. uczestnicząc w Swiatowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Warszawie zwróciłem panu profesorowi uwagę, że w ten sposób tracimy bardzo wiele miejsc pracy spojrzał się na mnie z politowaniem i stwierdził,że należało się w tym przypadku liczyć z opinią inwestora. Inwestorem był GAZPROM.
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła swego czasu śledztwo w sprawie nie opodatkowanej prowizji i innych korzyści jakie otrzymały osoby odpowiadające za zawarcie wyjątkowo niekorzystnego pakietu porozumień z GAZPROMEM Miały łacznie wynosić około 120 mln.USD. W takiej je wysokości określił multimiliarder Aleksander Gudzowaty który już od paru lat przestał mnie pozywać do sądów o nazywanie go agentem wpływow GAZPROMU
 Nadal jest niewyjaśnione czy beneficjanci prowizji wypłaconych przy zawieraniu pakietu porozumien gazowych z Rosja zapłacili należne podatki. Dał w tym przypadku o sobie znać złowrogi syndrom obrony przez przedstawicieli naszych prawniczych „elyt”rosyjskich interesów. Należał do nich niewatpliwie śp. Edward Wende. Doświadczyłem tego osobiście gdy domagał sie aby Tygodnik Solidarnosc zaprzestał publikacji moich artykułów ujawniających mechanizm tranzytowego przekrętu stulecia (nr.8 z 21.1997 i następne).Godnym odnotowania jest, że „Ojciec” Kontraktu Stulecia za którego uważany był wspomniany multimiliarder też zupełnie niedawno publicznie potwierdził w wywiadzie prasowym ,że jest on wyjątkowo niekorzystny dla strony polskiej. Bezmiar i skala korupcji z jaka mieliśmy do czynienia przy zawieraniu kontraktów gazowych z Rosją poraża nie tylko premiera Włądimira Putina czemu dał publicznie wyraz wystepujac przed kamerami polskiej telewizji. Spadkobiercy XIV oddziału carskiej Ochrany są fachowcami. Szybko znaleźli partnerów w krajach tzw.starego jadra UE. Dla nich nada jesteśmy jedynie Priwislanskim Krajem. Wielo milionowym rynkiem zbytu na róznego rodzaju produkty nie najwyższej jakosci do których etykietki sa importowane oraz gazu i ropy naftowej przesyłanymi z terytoriów syberyjskiej kolonii Rosji, której ceny obarczają gigantyczne haracze oraz zasobnikiem białej taniej ulegajacej szybko wynarodowieniu siły roboczej .Nie wdając sie w rozważania, czy jest to konsekwencją ustaleń zawartych przy Okrągłym Żłobie ograniczmy sie do paru faktów Należały do nich:drastyczne ograiczenie potencjału I demontaż przemysłu cięzkiego, zalanie 26 kopalń węgla kamiennego.nie uruchomianie technologii produkcji paliw płynnych z węgla i jego podziemnego zgazyfikowywania mimo dysponowania nimi od 1939 r.- wielokrotne zawyżenie prognoz zapotrzebowania na gaz importowany z kierunku wschodniego i powołanie, z naruszeniem prawa spółki z GAZPROMEM noszącej nazwę EUROPOLGAZ której nb.obecnym prezesem jest prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa Ułożenie tylko jednej nitki Gazociągu świadczy o błędnych założeniach projektowych (dotychczas nie powstała II nitka) Korumpowanie dziennikarzy, publicystów, niezależnych ekspertow oraz przedstawicieli administracji państwowej stało się też normą. Terroryzowaniu rolników towarzyszyła medialna kampania n/t zagrożeń jakie rzekomo powoduje emisja CO2 Nadzorujac w latach 1981-82 budowe gazociagu Boisbriand-Montreal w Kanadzie usłyszałem opinie że patriotyzm to dbałość o interesy platników podatków W kraju nad Wisła zas jeszcze stosunkowo niedawno robił karierę Henryk Goryszewski znany wykrzykiwacz że nie jest ważne czy Polska będzie biedna czy bogata,wazne aby była katolicka. Dr.nauk prawnych Goryszewski miał w ZSRR bardzo wielu oddanych przyjaciół jeszcze z lat gdy jako pracownik Ministerstwa Komunikacji dbał o to aby kolejowe transporty jadące do atomowych baz Armii Czerwonej w PRL miały zawsze podniesione do góry semafory. Odwdzięczono sie mu za to.Był swój. Jego protegowani mogli liczyć na duże dostawy paliw z Rosji.Kredytowe.Dzieki którym zostali właścicielami kilkunastu tysiecy hektarow na terenie wojewódzctwa olsztynskiego. Po niezwykle niezwykle atrakcyjnych cenach
Budowa North Stream czyli Gazociągu Bałtyckiego zasługiwała na szczególną uwagę. Nie tylko dla tego, że jest on znakomitym przedsięwzięciem sztuki inżynierskiej. Było chyba nieporozumieniem używanie przez niektórych „polityków” argumentów o rzekomej irracjonalności ekonomicznej tej inwestycji i sugerowanie,ze gaz z rejonu Morza Barentsa należało by transportować Gazociągiem Jamalskim. Wystarczyło przecież popatrzeć na mapę aby dostrzec,że zaistniała by konieczność ułożenia liczącego blisko dwa tysiące kilometrów łącznika (connectora) z rejonu pól gazonośnych Sawczenki i Stockmana zlokalizowanych pod Morzem Barentsa do trasy gazociągu prowadzącej z półwyspu Jamał. Nie ma natomiast wątpliwości,że niedawno otwarty North Stream skutecznie służy wzmocnieniu tendencji które można określić mianem egoizmu energetycznego krajów zaliczanych do tzw. starego jądra UE Egoizmu który wczesniej czy później doprowadzi do poważnego kryzysu a byc może nawet do zerwania Unii Strona polska nie będąc w stanie skutecznie zablokować budowy North Stream zamiast wziąć w niej aktywny udział a tym samym mieć możność uczestniczenia w procesach decyzyjnych dotyczących np. zakresu prac związanych z deaktywacją zatopionej przez aliantów w Morzu Bałtyckim broni chemicznej z okresu jeszcze I Wojny Swiatowej i dostępu do infrastruktury kontrolno-sterującej przyjęła z góry skazaną na porażkę taktykę. Amunicja pochodzącą głównie z angielskiej i francuskiej stref okupacyjnych Niemiec zatapiały bez inwentaryzacji jednostki radzieckiej floty bałtyckiej. Jej składowisk szukać nie tyle na trasie budowy Gazociągu Bałtyckiego co w pobliskim szelfie naszego Wybrzeża a szczególnie jego zachodniej części. Najbardziej kosztowną i trudną będzie jednak konieczna wcześniej czy później nie tyle lokalizacja korodujących pojemników z śmiercionośną zawartością co ich wydobycie na powierzchnię i utylizacja. Koszty szacowane są już na miliardy Euro. Sprawa nabrała innego aspektu po ujawnieniu zamiaru zainstalowania na polskim wybrzeżu Bałtyku tarczy antyrakietowej. Było oczywistym,że będzie musiał jej towarzyszyć zintegrowany system rakiet PATRIOT lub THAAD rozlokowanych na wschodniej granicy UE.W zastrzeżeniach obejmujących głównie zagrożenia ekologiczne jakie stanowi prawdopodobieństwo kolizji podmorskiej trasy gazociagu z obszarami zatopienia składowisk broni chemicznej i tarliskami ryb nie podnoszono sprawy najważniejszej. Równolegle do gazociągu ułożona na dnie Bałtyku wiązka kabli swiatłowodowych sterujących jego pracą. Ten kto będzie dysponował „kablem sterującym” ułożonym w stosunkowo niewielkiej odległości od polskiego wybrzeża będzie w stanie skutecznie wpływać na funkcjonowanie Tarczy. Oddany do użytku gazociąg North Stream spowodował,że z geopolitycznego punktu widzenia Morze Bałtyckie stało się rosyjską sadzawką.
 Żadnemu z carów Rosji ani władcom bolszewickim nie udało się tego osiągnąć.
 Naftową magistralą rurociągowa do niezamarzającego portu w Murmańsku będzie można już wkrótce przesyłać do 50 MTA milionów ton ropy rocznie Istnieją plany budowy też innego rurociągu na brzeg Morza Bałtyckiego Rosja kontrolując wydobycie około 10 milionów baryłek ropy naftowej dziennie, na terytorium zależnych od niej ciągle jeszcze krajów syberyjskiej kolonii i byłych sowieckich republik związkowych stała się największym producentem tego surowca w skali globalnej. Co najmniej 2/3 przeznacza na eksport.
 Jest otwartym zagadnienie dlaczego reprezentanci naszych elyt politycznych nadal nie potrafią przekonać zaoceanicznego sojusznika, którego działania w Iraku i Afganistanie wspieramy niestety militarnie ponosząc z tego tytułu znaczne koszty polityczne aby elementem europejskiego bezpieczeństwa energetycznego stał się Naftowy Szlak Jedwabny czyli magistrala rurociagowa Baku-Tbilisi-Odessa-Brody-Płock-Gdansk Dywersyfikacji dostaw ropy naftowej tak długo jak Polska dysponuje pirsami naftowymi na Morzu Bałtyckim ma inny wymiar A może warto napisać inny scenariusz.? Zawiązanie z Białorusia , Ukrainą, krajami bałtyckimi i państwami Zakaukazia LIGI KONSUMENTÓW ENERGII byłoby aktem wyrastającym z ducha demokratycznych działań panujących na rynkach tych krajów . Cena gazu wydobywanego na terytorium syberyjskiej kolonii Rosji oscyluje około 500 dol.za 1000 m3. Nasi obywatele płacą zań najdrożej w krajach UE, prawie dokładnie dwa razy więcej niż Chinczycy i kilkadziesiąt procent więcej niż Niemcy. Gaz wydobywany jest głownie na obszarach północy Syberii zamieszkałych od prawieków przez ugrofińskie plemiona Chantów i Mansów Projektanci nowych rurociągów zakładają okres ich eksploatacji na 50 lat. Dlatego powinniśmy sobie zdawać sprawę jakie mogą rozegrają się w tym czasie scenariusze na łącznie 1/6 obszarów ziemskiego globu.Jest wysoce prawdopodobnym, że Rosja w obecnym kształcie przestanie istnieć (rozpadu ZSRR też nikt nie przewidywał ) a na terytorium jej syberyjskiej kolonii powstaną niezależne głównie turecko języczne państwa. Jest niewatpliwie godnym przypomnienia,że już conajmniej od 250 lat mamy wśród narodów tureckich bardzo wielu oddanych sojuszników. Imperium Ottomanskie jako jedyne nie uznało rozbiorów Rzeczpospolitej. Dlatego też powinnismy uczynić wszystko co w naszej mocy aby dziś wspierać pozycje tureckiej diaspory w Niemczech. Nasi starsi bracia w wierze zawsze dobrze umieli liczyć i dlatego powinniśmy zawsze pamietac o Hermanie Diamancie współpracowniku J.Piłsudskiego inicjatorowi uchwalenia przez Sejm II RP w 1919 r. ustawy zawierajacej stwierdzenie, że prawo budowy rurociagów przysługuje wyłacznie panstwu.Polski odcinek Tranzytowego Gazociagu pracuje juz intensywnie przez 10 lat.Najwyszy czas przeprowadzić jego niezbedny remont Dla laureatów zespołu Mistrza Technniki którym kierowałem w 1996 a zajmowaliśmy się wdrażaniem najnowoczesniejszych technik i technologii na budowie rurociagów sprawa jest oczywista.Na ile nalezało będzie wstrzymac tłoczenie gazu do Niemiec dycyzję powinna podjąc strona polska.
  ***************
Nie ulega wątpliwosci,że arcymistrzowie z Moskwy potrafili w niezwykle skuteczny sposob zyskac przychylnośc przedstawicieli naszych elyt z którymi przyszło im negocjować porozumienia gazowe. Wiele wskazuje ,że oni właśnie ich sami sobie wybrali.Polski podatnik stracił od 40 do 70 miliardow USD które GAZPROM powinien zapłacić za tranzyt gazu w ciagu najbliższych 27 lat. Jeśli nadal, na co sie zanosi, będziemy żałowali latarń aby na nich powywieszać winnych zdrady stanu to ci ktorzy ciągle ubolewaja nad stanem stosunkow z Rosją i rzekomym wymachiwaniu przez nas szabelkami wspólnie ufundowali obelisk wieczystej miłości dla wielkiego narodu rosyjskiego.Powinien miec postać stojacej pionowo grubej rury o średnicy 52 cali na ktorej powierzcni zostaną naniesione nazwiska tych co bardzo wiele uczynili aby ta miłośc po wiek wieków zachować. To byli z cała pewnoscia przedstawiciele elyt III RP.
 Elyt ktorych przedstawicielom zwykli ludzie ręki podawać nie powinni.
 Jesienia 2010 r. na miedzynarodowej konferencji w Tbilisi światowe media zostały poinformowane, że redakcja RUROCIAGOW objeła patronat nad wydaniem w formie ksiązki zbioru analiz dotyczących tego co się wydarzyło pod Smoleńskiem. Ich autorami była grupa doswiadczonych bedacych już na emeryturze polskich pilotow i ongiś najwyzszego szczebla funkcjonariuszy naziemnych służb kierujacych pracą lotnisk. Przedmowę napisał Wiktor Suworow. Prezydent Lech Kaczynski wraz z towarzyszacymi osobami zginał 10 kwietnia 2010 r. Dwa tygodnie wczesniej w dniu 26 marca 2010 r. do jego kancelarii został złożony raport zespołu ekspertow dzialajacych pod kierunkiem Piotra Naimskiego oceniajacy negatywnie pakiet porozumień gazowych z Rosją i podważajacy legalność inwestycji okreslanej mianem Gazociagu Tranzytowego. Niestety urżędujacy Prezydent nadal nie ma casu aby zapoznac sie z raportem i podjac stosowna decyzje. Jedyną jaka sie sama nasuwa.Wniosek do Sejmu o rozbiórkę lub nacjonalizację polskiego odcinka Gazociagu. Tranzytowego ponieważ budujac go poważnie naruszono obowiązujace prawo.
 Uruchomiono North Stream Po morskim dnie popłynął gaz.To czego nie udało się dokonać carom i generalissimusom dokonał Władimir Putin.Bałtyk zamienił się w rosyjską sadzawke. Rurowe jarzma spięly na nastepne pare dziesiatkow lat interesy Moskwy i Berlina. Białoruskie i ukrainskie dzieci mogą być znowu poddawane intensywnej rusyfikacji.Mam gorzka satysfakcje że 36 lat temu domagając się na lamach Przegladu Techniczneg aby nasz kraj miał terminale LNG obawiałem się że rozwój wydarzeń może póść w tym kierunku .Naturalną reakcja rządżacych powinno być wyciagnięcie wniosków z popełnionych błedow Pozostawiajac komu innemu dociekanie kto tak naprawde stał za podjętymi ongiś decyzjami weźmy się w garsć. Na polskiej ziemi na krotko przed wybuchem II Wojny Swiatowej została uruchomiona rewelacyjna technologia zgazyfikowania i produkcji paliw płynnych z węgla.Można w tym miejscu właczyć naukowo-techniczny żargon ale i tak dla wielu bedzie on niezrozumiały.
Zozumiałe natomiast byłyby decyzje o rozpoczęciu odpompowywania wody z zalanych na inauguracje sezonu reform prof.Balcerowicza 26 kopalń ( co moze zajac nawet parę lat) aby rozpocząc na przemysłowa skale ich zgazyfikowanie i produkcje paliw płynnych z węgla Korzystajac przy tym z inzynierskich doświadczen chińskich naukowcow z którymi mamy obecnie dobre kontakty. Przy wykorzystaniu wysokotemperaturowych małogabarytowych reaktorow jadrowych HTR.Majac terminale LNG i odpowiednio zacumowane na morzu barki z podniesionymi z dna Bałtyku skorodowanymi niewypałami mozemy nie obawiac sie gazowego szantazu. Barkę łatwo jest posadowić na trasie gazociagu North Stream.Oczywiscie przypadkowo. W razie jej wybuchu może zginąćroche ryb.Trudno.Nie powinno to przeszkodzić zintensyfikowaniu dostaw gazu do terminali LNG tak aby starczyło go również dla odniorcow w Niemczech. Terminale na naszym Wybrzeżu powinny być jednak conajmniej dwa. Poza tym który powstaje obecnie nad dolną Odrą zgodnie ze wskazaą niem biura konsaltingowego Price,Waterhouse Coopers dla ktorego najwazniejsze zawsze było jest i bedzie utrzymywanie dobrych stosunkow z rosyjskimi zleceniodawcami.Decyzje o budowie terminali w rejonie Gdanska i Niechorza powinny zostać podjete niezwłocznie.Musimy zdawac sobie sprawę z faktu,ze siły zbrojne Białorusi jak i Ukrainy dysponują prawdopodobnie nadal bronia jądrową.Dlatego też nie oglądajac sie na humory naszego obecnego Wielkiego Brata w labratoriach WAT nalezałoby dokonczyc niespodziewanie przerwane a tak dobrze się zapowiadajace doświadczenie prof.Kaliskiego z bronią neutronową.Byc moze wykorzystujac do tego celu talenty i wiedzę wybitnie zdolnych absolwentów Politechniki Warszawskiej zajmujacymi obecnie profesorskie katedry na Negev University w Izraelu.
 Jest oczywistym,że istnienie wolnej Samostijnej Ukrainy i jako tako niezależnej Białorusi jest warunkiem sine qua non,że niedźwiedzie monstrum nie odzyska dawnej potęgi. Gwarancja byłaby pełna gdyby zagrabione przez carow terytoria Dalekiego Wschodu i południa Syberii wróciły do pierwotnych włąścicieli.Obserwujac wzrost ilości skosnookich mieszkancow Władywostoku, Czyty i Irkucka można stwierdzić,że już zaczynaja wracać.Trzymajmy za nich kciuki.Za Chinczykow oczywiscie Tak bliskich nam cywiliacyjnie zachodnim sasiadom z ktorymi przeszło 700 lat żylismy w zgodzie a nawet harmonii czego dowodem jest popularnosc w I RP saskiej dynastii i ołtaż niemieckiego rzeźbiarza w sławnej krakowskiej swiatyni mamy do zawdzieczenia dużo.Niestety to nasze elity polityczne po śmierci Marszałka nie zdały egzaminu.Tylko szalency w istniejacej wówczas sytuacji mogli podjąć decyzje walki na dwóch frontach.mimo,że geopolityczny elementarz nakazywał konieczność znależienia jakiegoś modus operandi Gdansk przecież i tak wówczas był wolnym miastem a exterytorialną autostradę przeboleć było można skoro wolna i niepodległa III RP zaakceptowała Gazociąg Jamalski. Sojusznikami Rzeszy Niemieckiej były w latach II Wojny Swiatowej również Włochy i Hiszpania.Państwa te nie dopusciły do unicestwienia swoich niearyjskich obywateli. Dla polskich Żydow, którzy byli przecież głównie potomkami tureckich Chazarów można by było wydzielic obszary osadnicze na terytorium obecnego Kraju Stawropolskiego i na południu Ukrainy czyli dawnej Chazarii lub Birobidżanu.nad Amurem. Jest bardzo prawdopodobnym,że poruszał ten temat podczas pobytu w Moskwie Mieczysław Lepecki adiutant Piłsudskiego rozmawijac z sekretarzem KPP Janem Hemplem. Hitler musiałby sie na takie rozwiazanie zgodzić bo potrzebował sojuszniczych dywizji do utrzymania w ryzach terytoriów zajmujacych 1/6 powierzchni naszej planety. Uratowało by to przed Lodowym Holokaustem conajmniej 70 milionow istnien ludzkich. Niestety nie odbyła się Nowa Norymberga na ktorej by osądzono to rosyjskie ludobojstwo Dlatego nadal trwa bezkarnie masakrowanie Czeczenow.
 Rurociagowe jarzma można niezwykle skutecznie rozluźnić i zamienić w pył.Korozja i tak zreszta rozprawi się z nim Duzo szybciej uczyni to demografia i islam. Władcy Kremla od zawsze sprawowali rządy nad mozaiką etniczną.Narody posługujace się językami ugrofinskimi badź tureckimi w zwartej masie nadal zamieszkuja nie tylko nad Wołga ale również zupełnie niedaleko od Moskwy. To z ich ziem ojczystych oligarchowie róznej maści grabią wszelkiego rodzaju kopaliny. Gaz w pierwszej kolejności. Nie z Rzymu i nie od Wielkiego Brata zza Oceanu otrzymamy realną pomoc aby rurowe jarzma były lżejsze.Pomocy są w stanie udzielić nam narody z którymi już od wieków mamy wspólne geopolityczne cele Turcy,Kazachowie, Azerbejdżanie, Tatarzy,Jakuci, Kirgizi,Uzbecy,Ujgurzy,Sojoci i parę jeszcze innych tureckojezycznych narodowości stanowia łacznie potencjał demograficzny liczniejszy niż ci ktorych uważa się za Rosjan i od których posiadają w wielu przypadkach dłużsża tradycje cywilizacyjną. Jako w przeważajacej wiekszości muzułmanie nie są też tak zdegenerowani alkocholem.Diaspora turecka w Niemczech jest podobnie liczna jak arabska we Francji W islamskich rodzinach rodzi się dużo zdrowych dzieci Nie trzeba ekspertów aby określić jak w panstwach Starej Europy będą przebiegały wybory parlamentarne już w połowie obecnego stulecia. O tym żaś kiedy zielona flaga Proroka zostanie zatknieta na minarecie meczetu ktory ma stanac na Kremlu a ktory już zaprojektował zespół architektow muzułmańskiej światyni w Groznym zadecyduja poborowi do armii Federacji Rosyjskiej. Obecnie muzułmanow wśród nich jest prawie 40 %. Jest prawdopodobnym,że już pod koniec obecnego półwiecza w prawosławno-islamskiej armii wschodniego sąsiada Białorusi bedzie nadal obowiązywała rosyjska komenda ale stosunek jej dowódców do mieszkancow dawnego Priwislanskogo Kraja będą kształtowały wzorce nawiazujace do rzezi Pragi którą urządzili podkomendni generała Suworowa i wyczyny zbirow RONA z okresu Powstania WarszawskiegoDlatego już dziś otworzmy szeroko granice dla mieszkańców Białorusi i Ukrainy.Sa nam niezwyle bliscy mentalnie,genetycznie i etnicznie. Sa naszymi bracmi.Z wiekszością z nich rozumiemy sie bez słów.Jest nas razem przeszło 100 milionow.Od wielu pokolen zajmujemy najlepsze ziemie tego kontynentu.Mamy też najpiekniejsze kobiety. To w rekach naszych narodow spoczywa przyszłość europejskiej białej rasy.
Z Rosjanami zas nigdy nie było nie jest i nie będzie nam po drodze.Na całe szczęscie nie są już tak naprawdę naszymi sąsiadami.Mamy też zasadniczo różne oceny znaczenia takich słów jak WOLNOŚĆ ,HONOR,RÓWNOŚĆ I BRATERSTWO.Naprawde warto utrwalić w pamięci raz na zawsze słowa Adama Mickiewicza.Z cała pewnością jest drastycznym nieporozumieniem wspieranie zamysłu budowy prezentowanego na łamachBiuletynu Analitycznego Instytutu Geopolityki (nr.3/6 2011)geograficznego monstrum od Lizbony do Władywostoku aby rozszerzyć (cytuję) strefę bezpieczenstwa,stabilizacji,wolności i dobrobytu Opinie na ten temat powinni wyrazić prawni rzecznicy interesow rodzin ca 70 milionow ofiar LODOWEGO HOLOKAUSTU w ktorym oprawcy posługiwali sie rosyjską komenda i nadal masakrowanych nieszczęsnych Czeczenów.Na temat “dbrobytu”zas jaki już wkrótce bedzie udziałem obywateli ostatniego panstwa kolonialnego wypowie się ta sama generacja która coraz mocniej protestuje przeciwko rządzącym nie tylko w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wielka Smuta dopiero się rozpoczyna.Koniec dekady musi przynieść prawdziwą wolność mieszkańcom Syberii i Kaukazu.Bądźmy razem z nimi.Syberia to jak pisał Ossendowski i jemu współcześni to nasza druga ojczyznaWarto też przyjac do wiadomości coraz intensywniejsze pogłoski o zlokalizowaniu w Turkmenistanie największego w skali głobalnej złoża gazu.Warto chyba odnowić koncepcje budowy GAZOCIAGU SARMACKIEGO.
Pare lat temu prezentowana ją na łamach RUROCIAGÓW
W Berlinie i Moskwie zdaja sobie sprawę,że wkrotce oba te kraje stana przed zupełnie innego rodzaju wyzwaniami przy ktorych chec wykorzystania rurociagowego jarzma aby nas poskromnić będzie musiała odejść na dalszy plan. Zrezygnuja z niej zaś zupełnie gdy nareszcie wdrożymy na skałe przemysłową technologie podziemnego zgazyfikowywania złóż węgla,oraz wydobycia gazu z łupków i głeboka geotermię wykorzystującą dar losu ze kraj nasz jest posadowiony w 70% na prawdziwej bombie geotermalnej o czym niestety pamieta tylko tak naprawde pewien katolicki ksiądz z Torunia. Jako kraj należacy do Unii Europejskiej powinniśmy miec też uprawnienia do korzystania ze złóż węglowodorow znajdujacymi sie pod czaszami obu biegunów oraz hydratów pod dnami oceanów. Znakomitą pomocą w urzeczywistnieniu tych celów mogą stać się działania Polsko-Białorusko-Ukrainskiej .LIGI KONSUMENTOW ENERGII.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Licznik odwiedzin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło