replica watches for sale: fake hublot watches and replica cartier.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej W Ursusie - Artykuł 81
O nas


Czym jest klub

-Regulamin

-Skład zarządu

-Założyciele Klubu

-Historia Klubu

-Kontakt
   
Działalność

-Cele Klubu

-Artykuły

-Archiwum - spotkania

-Archiwum inne rzeczy
Artykuł 81

12 Maja 1935 o godzinie 8:45 zmarł Marszałek Józef Piłsudski.

Fragment z książki Wacława Jędrzejewicza „Józef Piłsudski 1876-1935”.

Piłsudski o Leninie i Rosji Sowieckiej. W kilku rozmowach Piłsudskiego z Bogusławem Miedzińskim na przełomie 1919-1920 roku, poruszane było zagadnienie stosunku Polski do Rosji bolszewickiej w zrozumieniu Piłsudskiego.

Piłsudski uważał. że nie należy przeceniać Trockiego, ówczesnego komisarza wojny, który jest raczej typem zawodowego agitatora i wierzy, że rewolucje i wojnę można wygrać przemówieniami i dialektyką.  Co innego Lenin, który wciągnął do sztabu doświadczonych wojskowych i zorganizował Kułak, którym wypędził Kiereńskiego. Lenin jest człowiekiem przebiegłym i mimo swego marksizmu, niezwykle elastycznym, umie zawierać kompromisy, umie cofać się, czekać. Podobno jego lektura, był Clausewitz — połączenie dość dziwaczne Marksa z Qausewitzem może zrobić z Lenina niebezpiecznego przeciwnika. To też Polska musi się przygotować do „trzaśnięcia PO łapach" Rosji w najkrotszym czasie, póki łapy sq jeszcze stabe.

Taka akcja na Rosje miałaby poparcie teraz nawet Lloyd George'a. Pilsudski wspomniał o rozmowie Paderewskiego z premierem Lloyd George'm w której Paderewski powiedział, ze Polska mogłaby ruszyć na wiosnę, 1920 r. z ponad milionową armią, jeśli Ententa pomoże ją uzbroi i wyekwipować. Anglia pobłogosławiłaby taki pochód na Moskwę, ale co potem? — mówił Piłsudski. Wszyscy w armii czerwonej znają strategie Kutuzowa. Miejsca jest w Rosji dosyć, a Piłsudski nie będzie próbował robić z Moskali katolików, jak chciał Zygmunt III. To tez droga nie jest przez Moskwę Bolszewików trzeba pobić i to niedługo, póki po wojnie z białymi nie są jeszcze silni i to tak, „aby ruski miesiąc popamiętali a czuły ich punkt to nie Moskwa, lecz Kijów — Ukraina. Bez Ukrainy Rosja będzie zagrożona głodem, a groźby niepodległej Ukrainy nie będą mogli zaryzykować i będą musieli pójść na walną rozprawę..

Dalej Piłsudski mówiąc o Leninie podkreślił, ze wybrał on terror jako narządzie opanowania stosunków wewnętrznych, co jest dla mas rosyjskich najbardziej skutecznym środkiem i wybrał do wykonania tego bezwzględnego fanatyka, jakim jest Dzierżyński może dlatego, ze, jako Polakowi łatwiej mu będzie mordować Moskali.

Lenin — mówił Piłsudski — jako marksista nie ma nic wspólnego z typem marksisty polskiego z Socjal-Demokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) lub lewicy PPS — ludzi bez temperamentu, bez fantazji, przypominających kujonów szkolnych lub talmudystów żydowskich. Dialektyka nie jest dla nich metodą lecz wiedzą i sztuką samą przez sie,. Lenin jest zupełnie inny. Jest skrajnym oportunistą każdy kompromis, każda szacherka jest dopuszczalna i wskazana. Zawrze każdą umowę, każdy sojusz i złamie go z chwilą gdy mu to będzie na rękę i do tego oskarży partnera, ze to on go perfidnie oszukał.

Gra z Leninem będzie bardzo trudna, zwłaszcza na terenie międzynarodowym, gdzie Rosji nie rozumieją a takich ludzi, jak Lenin, nie znają.

System organizacyjny Lenina nie jest związany z wojną i rewolucją. Juz dawniej wprowadził on metody działania odmienne od innych partii socjalistycznych. Zerwał z robotą od dołu, t.j. wyborów z najniższych Komorek organizacyjnych. Lenin wprowadzi! „aparat” obsadzając wszystkie ośrodki ludźmi z góry. Przy tej metodzie Rosja może powrócić do groźnej siły znacznie wcześniej, niz. można się spodziewać. Teraz w Rosji jest głód, nędza, bałagan i Lenin będzie bardzo pokojowy, „gotów nas częstować Mińskiem czy Kamieńcem Podolskim". Ale to jest „pieriedyszka”. Potrzebuje jeszcze kilka lat czasu, a czas gra dla niego. To też Polska ma niewiele czasu, rok czy półtora, kiedy przewaga jest po naszej stronie. Największa obecnie troską Piłsudskiego jest to, w jaki sposób doprowadzić do przyjęcia walnej rozprawy z Leninem, zanim on będzie do niej gotów.

Tu warto przypomnieć, ze podczas rokowań w Rydze o               preliminaria pokojowe, Rosja ofiarowywała Polsce Mińsk Litewski, którego delegacja polska nie przyjęła.

W tym samym czasie (koniec grudnia 1919 r.) Piłsudski w rozmowie z Leonem Wasilewskim, wielkim specjalistą zagadnień narodowościowych, który udawał sie, na konferencje, bałtycką w Helsinkach, tak ocenia ogólną sytuacje, wschodu Europy. Na zagrabionych przez Rosję carską terenach muszą  być przeprowadzone plebiscyty dla rozstrzygnięcia losów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego z Litawą etnograficzną włącznie. Polska i Rosja muszą dostać gwarancje dostępu do portów bałtyckich. Trzeba podnieść sprawy Ukrainy i stworzyć Piemont dla wysunięcia w przyszłości sprawy Białorusi. Polska musi uzyskać gwarancje Ententy swych granic zachodnich, co spowoduje odciążenie dla polskich sil zbrojnych. Klucz sytuacji leży na północy. gdzie musi być stworzony front Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Pokój z R0SJ3 winien być zawarty razem i jednocześnie.

Jeśli chodzi o granice wschodnie Polski to Piłsudski przeprowadził w połowie stycznia 1920 r. rozmowy również z rosyjskimi socjaldemokratami. Borysem Sawinkowem i Mikołajem Czajkowskim, jako delegatami Komitetu Narodowego Rosyjskiego w Paryżu. Według opinii Piłsudskiego rząd demokratyczny Rosji, o ile powstanie, winien zrezygnować z granicy 1914 r.. a Polska z 1772 r. Na terytorium Litwy i Białorusi winny odbyć sie, plebiscyty pod kontrolą komisji międzyalianckiej. Delegaci rosyjscy nie mieli zastrzeżeń co do przynależności do Polski terytorium Małopolski Wschodniej, ale twierdzili, ze sprawa Wileńszczyzny i Wołynia będzie trudna do przyjęcia dla prawych ugrupowań rosyjskich, a największą trudnością byłaby sprawa niepodległości Ukrainy, która musi pozostać w składzie państwa rosyjskiego, najwyżej może otrzymać autonomię narodową i kulturalną.

Dyneburg i Pomorze. Zagadnienie wspólnej granicy z Łotwa. i doprowadzenie do sojuszu wojskowego z nią, leżało w celach politycznych Piłsudskiego. To tez na przełomie lat 1919 i 1920 Piłsudski poleci gen. Śmigłemu przeprowadzenie operacji na Dyneburg, zajęty przez bolszewików, wspólnie z wojskami łotewskimi. W bardzo trudnych warunkach atmosferycznych surowej zimy wojska łotewskie z północy, a polskie z południa opanowały 3 stycznia 1920 r. Dyneburg nad Dźwina,. Całość tego terytorium. a później nawet sześć  gmin leżących na południ od Dźwiny, zostało przekazane Łotyszom. Podczas swego pobytu w Dyneburgu 27 i 28 stycznia Piłsudski miął okazje podkreślić w swym przemówieniu wobec Łotyszy, ze, zgodnie z tradycja wojska polskie wałczyły za naszą, i waszą wolność.

Ratyfikacja traktatu wersalskiego, dokonana 10 stycznia 1920 r., pozwoliła Polsce objąć we władanie przyznane jej traktatem terytorium Pomorza. Piłsudski powierzył te akcje. gen. Józefowi Hallerowi, którego wojska 17 stycznia wkroczyły na Porno:, a 10 lutego doszły do morza.

Wobec wejścia w życie traktatu wersalskiego. Polar, z Ameryki, którzy wstąpili do armii gen. Hallera we Francji. podlegali teraz demobilizacji i odjeżdżali do Stanów Zjednoczonych. 18 marca 1920 r. Piłsudski wydal do nich rozkaz pożegnalny. Podkreślił w nim, że ci ochotnicy porzucili wszystkie korzystne widoki w swym kraju by służyć ubogiej, w porównaniu z Ameryką. Polsce. Działało tu uczucie szlachetnej miłości ojczyzny. Wzywał, by po powrocie do domów, krzewili tę miłość, która im przyświecała w ciężkich latach wojny.

 

 

 

                                                                                              Wybrała mgr inż. Zofia Ilnicka-Gutkowska

Licznik odwiedzin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło