replica watches for sale: fake hublot watches and replica cartier.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej W Ursusie - News
O nas


Czym jest klub

-Regulamin

-Skład zarządu

-Założyciele Klubu

-Historia Klubu

-Kontakt
   
Działalność

-Cele Klubu

-Artykuły

-Archiwum - spotkania

-Archiwum inne rzeczy
Spotkanie
Neokomunizm szaleje w Europie

Spotkanie z Witoldem Gadomskim (30 maja w Klubie Dyskusyjnym Myśli Politycznej "Ursus") wzbudziło duże zainteresowanie. Poświęcone było tematowi:" Czy Europie potrzebna jest krucjata", a prowadziła je Anna Wiejak.
Konkluzja spotkania jest przerażająca - stara Europa umiera. Neomarksiści zdobywają kolejne bastiony. Zorientowali się oni, że archaiczny, siermiężny komunizm jaki proponowali przez dziesiątki lat nie jest atrakcyjny dla społeczeństw. Postanowili więc zmienić opakowanie ale pozostawić treść tej antyhumanitarnej ideologii. W ten sposób chcą wyprodukować ludzi bez korzeni, przemielonych przez korporacje, chodzące przełyki pokarmowe. Nad takimi ludźmi łatwo zapanować. Próbują też zmiękczyć kościół od środka. Już dziś w Belgii na mszach dla dzieci zamiast Biblii czyta się "Małego księcia".
- Jeśli będziemy bierni - mówił Gadowski - zginiemy jak Europa. - Musimy być aktywni . Nie możemy układać się z tym co nadchodzi. Stąd pomysł krucjaty.
Po wystąpieniu Gadowskiego ciekawa była dyskusja . Tym co odsłuchają nagranie ze spotkania pragniemy zwrócić uwagę na głos Piotra Iwickiego - świetnego perkusisty i pianisty, działacza kultury (członka jury festiwalu opolskiego i Międzynarodowego Konkursu Piosenki Eurowizji), a także samorządowca ( w latach 2002- 2006 wójta gminy Raszyn). Dostało się m.in. Jackowi Kurskiemu, prezesowi Telewizji Polskiej, który w szatkach patriotycznych próbuje przemycać lewackie pomysły.

Prosimy wysłuchać nagrania.


-- Nagranie ze spotkania --

Spotkanie z prof. Kazimierzem Kik
22 maja w Domu Kultury Arsus,
Prowadził Radny Stanisław Dratkiewicz
Temat:Kondycja polityczna Polaków w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości

Prof. K.Kik znany socjolog i komentator telewizyjny i radiowy mówił między innymi , że największym atutem Prawa i sprawiedliwości jest Prezydent Duda - stanowi jak by poszerzwnie bazy społecznej

Wiele twierdzeń i opininii można OKREŚLIĆ JAKO KONROWERSYNE

Prosimy wysłuchać nagrania.


-- Nagranie ze spotkania --


Spotkanie z Januszem Odziemkowskim
Mądrze o historii Polski

19 kwietnia w Klubie Dyskusyjnym Myśli Politycznej w Ursusie odbyło się
spotkanie z prof. Januszem Odziemkowskim na temat "Polskie drogi do
niepodległości". Prelegent jest historykiem , wykładowcą akademickim.
Czasami bywał politykiem i urzędnikiem państwowym np w latach 90. XX
wieku był kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W swym dorobku ma wiele książek, głównie dotyczących historii
wojskowości : "Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej", "Józef
Piłsudski - wódz i polityk", "Międzynarodowe konflikty zbrojne po II
wojnie światowej".
Wykład o polskich drogach do niepodległości był bardzo interesujący.
Prelegent rozpoczął go od konfederacji barskiej i narodzin etosu
Ojczyzny . Mówił jak kolejne zrywy niepodległościowe kształtowały naród
- już nie tylko szlachecki , ale naród wszystkich Polaków. Warto

posłuchać prof. Janusza Odziemkowskiego.


-- Nagranie ze spotkania --Spotkanie w klubie dyskusyjnym
Spotkanie w klubie dyskusyjnym – opracowanie wniosku o rejestrację klubu 9 – ty kwiecień 2018Życzenia Wielkanocne
Alleluja!

Radujmy się! Pan zmartwychwstał i jest z nami, Alleluja! Dzięki niemu
życie mamy, Alleluja!


Zaproszenie na konferencję
Szanowni Państwo,

Jest pytanie dlaczego my polscy przedsiębiorcy po prawie trzydziestu latach trwania III Rzeczypospolitej nie mamy swojej ogólnokrajowej organizacji reprezentującej nasze interesy? Na to pytanie odpowiedź jest jedna: ustrój państwa, który powstał na początku transformacji wyznaczył nam role „bezwolnego płatnika podarków” i postawił przedsiębiorców na marginesie życia społecznego i politycznego Kraju. Popatrzmy w koło: pracownicy mają związki zawodowe, prawie wszystkie zawody mają samorządy zawodowe (prawnicy, lekarze, inżynierowie, rolnicy itd.), a my nie mamy. Oni walczą o swoje sprawy, a my nie. We wszystkich krajach Unii Europejskiej są samorządy gospodarcze mające przedstawicielstwa w Brukseli, które walczą o swoich przedsiębiorców, a my nie. Kraje mające silne powszechne samorządy gospodarcze (Niemcy, Francja, Włochy itd.) grupujące głównie firmy z sektora MŚP, rozwijają się w oparciu o własne zasoby, a my bazujemy na kapitale zagranicznym i firmach globalnych. W Polsce firmy małe i średnie są traktowane jako uzupełnienie dla sektora dużych przedsiębiorstw mimo, że te małe wkładają do budżetu najwięcej, zatrudniają i wytwarzają znacznie więcej niż firmy duże. Czy możemy w takiej sytuacji godzić się na bierność, gdy wypiera się nas z rynku krajowego i mamy coraz więcej ograniczeń na polskie produkty na rynkach zagranicznych? Czy możemy pozwolić na uczynienie z Polski kraju zależnego gospodarczo od firm globalnych? Czy zgadzamy się na rolę „bezwolnego płatnika podatków”, który nie chce kontrolować polityków i biurokratów jak wydają nasze pieniądze? My uważamy, że tak dalej być nie może i proponujemy wszystkim polskim przedsiębiorcom zorganizowanie się w Powszechnym Samorządzie Gospodarczym (PSG). Opracowaliśmy propozycję ustawy o izbach przemysłowo-handlowych, która wdrożona umocni polską gospodarkę, a przede wszystkim podniesie znaczenie przedsiębiorców w Kraju. O tej ustawie i innych sprawach chcemy z Wami rozmawiać w obecności posłów, przedstawicieli Rządu RP i naukowców na Konferencji, którą współorganizujemy w Sejmie 27 marca 2018 r.
W załączeniu przesyłamy agendę spotkania, książkę z ustawą o izbach przemysłowo-handlowych oraz informację o prelegentach.
Andrzej Stępniewski - Przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl Robert Składowski - Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl

Rejestracja do dnia 14 marca 2018.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej pod zakładką www.przedsiebiorcy.pl;

” Powszechny Samorząd Gospodarczy ”.

spotkanie z red. Stanisławem Michalkiewiczem
Spotkanie 12 marca 2018. Z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem - zgromadził tłumyŻyjemy jeszcze w Unii Europejskiej czy już w IV Rzeszy?

12 marca gośœciem klubu był red. Stanisław Michalkiewicz, który mówił na temat "Polska na tle polityki œświatowej". NajczꜶciej spotyka się prelegentów, którzy widzą na drzewie pojedyncze liśœcie, a nie
dostrzegają lasu. Na szcz궜cie spojrzenie red. Michalkiewicza było syntetyczne, a prelegent w sposób niezwykle interesujący potrafił powiązać sprawy ogólnośœwiatowe z tym co dzieje się w naszym kraju.

Zaczął od spotkania Gorbaczow - Reagan w Rejkiawiku w 1986 roku, kiedy to Rosjanie powiedzieli "Pas", decydując się na wycofanie z Europy Œśrodkowej. Ewakuacja Rosjan była pod œciągłą kontrolą służb specjalnych, które zadbały o uwłaszczenie nomenklatury i wyselekcjonowanie z opozycji
ludzi mogących przejąć władzę w kraju. Wszystko co działo się póŸniej w Polsce było odpryskiem polityki globalnej. Mocowanie się Unii Europejskiej z USA, próby Niemiec wypchnięcia Amerykanów z Europy,
alians rosyjsko-niemiecki, zastąpienie porządku jałtańskiego porządkiem lizbońskim - decydowało o układzie sił politycznych w naszym kraju i o tym jakie stronnictwo zdobywało władzę.

Nie warto streszczać tego interesującego wykładu. Natomiast warto go odsłuchać i przemyœleć.

Prosimy wysłuchać nagrania.


-- Nagranie ze spotkania --


Fot. Ewelina Rosa
spotkanie z dr Piotrem Wawrzykiem
Dnia 20 lutego odbyło się spotkanie z dr Piotrem Wawrzykiem ale bez Piotra Wawrzyka .Temat Polska wobec kryzysy migracyjnego prowadził doskonale Stanisław Dratkiewicz , publiczność ja zawsze dyskutowała .Prosimy obejrzeć zdjęcia

Prelegent nie przybył ,nie odbierał telefonów , sam też nie dzwonił ,nie przeprosił .

A wszystkie słupy były oplakatowane w Ursusie, a samo spotkanie 2 dni wcześniej potwierdzone.


spotkanie z posłem Piotrowiczem
27 lutego odbyło się spotkanie z posłem Piotrowiczem , Który temat „ Dlaczego reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna „ w formie obszernego wykładu wielotematyczne Ze względu na dyskusję spotkanie się przedłużyło.

Prosimy wysłuchać nagrania.


-- Nagranie ze spotkania --

Artykuły od dr Dariusza Grabowskiego
Artykuły od dr Dariusza Grabowskiego SZARA STREFA PYTA – „W CO SIĘ BAWIĆ”?

Dobrych podręczników do nauki ekonomii jest sporo. Ale ani jeden nie opisuje i nie bada „ekonomii szarej strefy”. Nie znam ekonomisty, który ukazał, zbadał mechanizmy, reguły, prawa a także motywacje psychologiczne rządzące zachowaniami w szarej strefie. Nikt też przekrojowo nie przedstawił powiązań i współzależności, siły oddziaływania i częstotliwości występowania zjawisk wspólnych dla legalnej i szarej strefy. Od razu wyjaśniam, że przez szarą strefę rozumiem działalność gospodarczą prowadzoną z pełną świadomością łamania prawa podatkowego czyli mającą na celu zaniżanie bądź unikanie płacenia podatków.
Zebranie organizacyjne w KDMP
Zebranie organizacyjne w KDMP

26 lutego w Domu Kultury "Miś" odbyło się spotkanie członków Klubu
Dyskusyjnego Myśli Politycznej w Ursusie. Spotkanie związane było z
poprawkami wprowadzonymi przez Sejm do "Prawa o stowarzyszeniach" i
koniecznością ponownej rejestracji klubu. Zebrani przyjęli uchwałę o
utworzeniu stowarzyszenia zwykłego Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej
Ursus w Warszawie. Wybrano posłankę Ewę Tomaszewską przewodniczącą
klubu oraz członków Zarządu. Skompletowano wszystkie dokumenty
potrzebne do wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych
przez prezydenta m. st. Warszawy. W najbliższych dniach dokumenty
zostaną złożone w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.
st. Warszawy.Licznik odwiedzin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło